Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s. p. - prostřednictvím internetu
  • od PK obce Velehrad - Salaška - voláním předsedovi PK St. Město
  • od PK obce Huštěnovice - Baťův plavební kanál (Morava) - voláním PK SM
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK St. Město
  • od služby jezu Spytihněv - ve správě Povodí Moravy s.p (ev. z profilu A pod jezem)
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků