Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Morava, Salaška, Jalubský potok, Baťův plavební kanál - Povodí Moravy, s. p. - Brno

Zlechovský potok - Lesy ČR, s.p. ST - Vsetín - oblast povodí Moravy.  


Povodí Moravy, s.p. 

ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: MVDr. Václav Gargulák

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716, fax: 572 540 808,

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: tel. 572 552 571


Lesy České republiky, s. p.

oblastní ředitelství jižní Morava - Březnická 5659, Zlín, 760 01

Vedoucí Ing. Libor Strakoš, tel: 956 942 311;

web: www.lesycr.cz ;  email: or942@lesycr.cz

Přímá správa vodního toku Zlechovský potok:

Ing. Milan Večeřa - správce toků, tel: 956 942 370, 607 526 334, mail: milan.vecera@lesycr.cz


Vodoprávní úřad

MěÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protkzarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,  tel. 572 525 840