B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Město Staré Město se rozprostírá v rovině na pravém břehu řeky Moravy v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště. Katastr obce měří 2 084 ha a sousedí s osmi obcemi – Uherské Hradiště, Kunovice, Kostelany nad Moravou, Zlechov, Huštěnovice, Kněžpole, Jalubí a Velehrad. Staré Město leží v Dolnomoravském úvalu, v nadmořské výšce 180-190 m n.m. Celkem ve městě žije 6 838 obyvatel.


Z geologického hlediska leží v tzv. vídeňské pánvi obklopené pahorkatinami a vrchovinami pásma Západních Karpat.


Hlavním vodním útvarem, historickou i současnou krajinnou dominantou regionu, je řeka Morava.


Město je součástí Zlínského kraje, který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti  Střední Morava.


Staré Město spadá pod obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště.