D. GRAFICKÁ ČÁST

 

D.1. Základní mapa města Staré Město

 

M 1 : 47 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla - Správa VT

        Vodní nádrže


D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

        AZZÚ a Q20 pro nepovolování staveb


D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

Mapa protipovodňových opatření

Mapa ortofoto


Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

Mapa města Staré Město

M 1 : 10 000

D.9.  Mapa regionu Staroměstsko

M 1 : 25 000 včetně grafické částí rozmístěni čidel HP C3 - HP C9

D.10.  Pracovní mapa povodňové komise

M 1 : 10 000

D.11. Stanovená ZÚ - PMO s.p. Brno - Morava a Salaška

M 1 : 10 000 ř.km 131,643 - 196,200