DALŠÍ TOKY V KATASTRU MĚSTA STARÉ MĚSTO


Jalubský potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-077 u ústí

Jalubský potok je pravostranným přítokem Baťova plavebního kanálu nad Starým Městem. Pramení v Chřibech u Bukáčova vrchu ve výšce 344 m n.m., protéká přes Jalubí, dále nezastavěnou plochou katastru a ústí zprava do Baťova plavebního kanálu ve výšce 179 m n.m. Průměrný sklon toku je 18 ‰.

U zaústění toku je po obou březích několik rybníků s retenční schopností.


Zlechovský potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-0782 u ústí

Zlechovský potok je pravostranným přítokem Moravy pod Starým Městem. Pramení v Chřibech u Starých hutí ve výšce 465 m n.m. a ústí zprava do Moravy u Kostelan ve výšce 178 m n.m. Průměrný sklon toku je 20 ‰.


Baťův (plavební) kanál - Rybárny

Hydrologické pořadí       4-13-01-078

Baťův kanál je uměle vybudovaný kanál vodní cesty mezi Rybárnami a Otrokovicemi. Kanál přibírá Jalubský potok. Další potoky jsou převedeny shybkami (Kudlovický potok, Vrbka) pod Baťovým kanálem do řeky Moravy. Na této vodní cestě jsou postavené přepouštěcí plavební komory. Dolní rejda plavební komory ve Starém Městě zaúsťuje do řeky Moravy, kromě plavebních vrat jsou v dolní části osazena protipovodňová vrata, sloužící na zachycení povodňových stavů na řece Moravě.