A) Přehled inundačních území


1. Morava

  • LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k. ú. Kněžpole, Topolná a Babice;
  • PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k. ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město;
  • LB inundace Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k. ú. Kunovice, Kostelany, Ostr. Nová Ves, Chylice;

2. Salaška

  • k rozlivům dochází na území St. Města v západní části - od. ul. Tovární, podél ulic Salašská a Tyršova, dále po proudu inundační území Salašky splývá s inundačním územím Moravy;