Popis správního území města Staré Město


MěÚ Staré Město - Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Uherské Hradiště

Telefon: +420 572 416 411;  Fax: +420 572 416 412;  web: www.staremesto.uh.cz


Geografické souřadnice katastru:                      

49° 3' 33 " Sš                       49° 5' 36 '' Sš

17° 23' 46 '' Vd                     17° 29' 32 " Vd


Střed města Staré Město:                          

49° 4' 33 '' Sš                       17° 26' 49 " Vd


Nadmořská výška:                                     

180 - 190 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :  

Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území města je 2084 ha


Počet obyvatel města je 6 838, z toho:

  • děti do 14 - ti let                    933
  • ekonomicky aktivní               4.344
  • ekonomicky neaktivní           1.561

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody – SVK Uherské Hradiště (vodojem Mařatice)
  • zemní plyn je dodáván - GASNet s.r.o.
  • el. energie je dodávána – E.GD a.s.
  • el. transformovna – Uh. Hradiště – Rybárny, Moravní nábř. 185 (110/22kV /UHD 9)