Srážkoměry


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Staré Město jsou na webovou aplikaci dPP SM zařazeny:

 

a) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ Brno) poloha ve městě Staré Město

b) srážkoměrná stanice v Uherském Hradišti (ve správě města Uh. Hradiště) popis a poloha ve městě Uherské Hradiště

c) srážkoměrná stanice na OÚ Újezdec (doplňuje a zpřesňuje údaje o srážkové činnosti nad Staroměstskem a zpřesňuje odhad dopadů srážek na vývoj stavů vodní toků) popis a poloha v obci Újezdec

d) srážkoměrná stanice Staré Hutě (CHMU_26846395 ve správě ČHMÚ Brno) popis a poloha SRS Staré Hutě

e) srážkoměrná stanice VD Koryčany (ve správě PMO s.p.) popis a poloha SRS VD Koryčany


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Staré Město v POVIS