Srážkoměry


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Staré Město jsou na webovou aplikaci dPP SM zařazeny:

a) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ) poloha ve městě Staré Město

b) srážkoměrná stanice v Uherském Hradišti (ve správě města Uh. Hradiště) popis a poloha ve městě Uherské Hradiště

c) srážkoměrná stanice na OÚ Újezdec (doplňuje a zpřesňuje údaje o srážkové činnosti nad Staroměstskem a zpřesňuje odhad dopadů srážek na vývoj stavů vodní toků) popis a poloha v obci Újezdec

d) srážkoměrné stanice VD Koryčany na Kyjovsku (ve správě Povodí Moravy s.p.) popis a poloha SRS u VD Koryčany


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Staré Město v POVIS