B) Vodní nádrže v katastru města Staré Město

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Staré Město v POVIS

Staré Město - Povodí Jalubského potoka


VN Louky v k. ú. St. Město (parc. č. 6064/215; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

VN Louky

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 782 010

Plocha nádrže

m2

35 603

Správce

 

MOMRS, o.s.


VN umělá v k. ú. St. Město (parc. č. 4559/3; účel: meliorační)

Parametr

MJ

VN

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 782 003

Plocha nádrže

m2

2 887,224

Správce

 

MRS, o.s.


Staré Město - Povodí Baťova kanálu


Areál rybochovného zařízení MO MRS Uherské Hradiště

Jde o nejrozlehlejší rybniční soustavu regionu. Nachází se na pravém břehu Baťova plavebního kanálu v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště a Huštěnovice. V celkovém počtu 7 rybníků. Uživatelem rybníků je MO MRS Uherské Hradiště. Celá rybniční soustava je napájena náhonem z plavebního kanálu. Zařízení je využíváno k vytírání a odchovu raných stádií rybích plůdků, dále jako výtažníkové rybníky a především k výrobě ryb pro výsadbu do ramen řeky Moravy. Jde o zemní rybníky bez nasypaných hrází. Vodní nádrže jsou odvodňovány do náhonu ústícího do meliorační nádrže, do Jalubského potoka, Huštěnovského potoka či Baťova plavebního kanálu.


Rybník v k. ú. St. Město (parc. č.6062/24; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 782 001

Plocha nádrže

m2

29 538,231

Správce

 

MRS, o.s.


Rybník v k. ú. St. Město (parc. č.6064/51; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 782 002

Plocha nádrže

m2

3 613,221

Správce

 

MRS, o.s.


Rybník v k. ú. St. Město (parc. č. 6063/13; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 770 002

Plocha nádrže

m2

7 834,776

Správce

 

MRS, o.s.

 

Rybník  413 010 770 004


Rybník v k.ú. St. Město (parc. č. 6114/17; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 781 001

Plocha nádrže

m2

1 735,087

Správce

 

MRS, o.s.


Staré Město - Povodí Salašky


Rybník V Olší v k.ú. St. Město (parc. č.6028/5; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník V Olší

ID nádrže (DIBAVOD)

m

413 010 820 010

Plocha nádrže

m2

4 977,403

Správce

 

MRS, o.s.


nový rybník vedle rybníku V Olší v k.ú. St. Město (parc. č.6028/33; účel: PPO, rybochov)

Parametr

MJ

nový rybník vedle V Olší

ID nádrže (DIBAVOD)

m

 

Plocha nádrže

m2

2 100,00

Správce

 

 

 

Rybník v k.ú. St. Město (parc. č. 4560/92; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 820 011

Plocha nádrže

m2

1 530,581

Správce

 

MRS, o.s.


Rybník Širůch v k.ú. St. Město (parc. č.2420/71; účel: chov ryb)

Parametr

MJ

rybník Širůch

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 820 013

Plocha nádrže

m2

6 558,124

Správce

 

MRS, o.s.

 

Koupaliště I v k.ú. St. Město - účel: rekreace


Rybník Baraňák a Havaj


Utváří rybniční soustavu v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Svým tvarem i polohou na pravém břehu řeky Moravy připomínají mrtvé rameno. MO MRS Staré Město (2012) uvádí, že větší nádrž Baraňák je násadovým rybníkem vybudovaným v 50. letech minulého století v bývalém korytu řeky Moravy. Část rybníka je ve vlastnictví MO MRS Staré Město, část v soukromém vlastnictví Jarmily Malované a část ve vlastnictví ČR. Požerákem v dělící hrázi se voda vypouští do taktéž násadového rybníku Havaj, jehož vlastníkem je Česká republika.


Rybník Baraňák v k.ú. St. Město (parc. č. 6074/51)

Parametr

MJ

rybník Baraňák

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 820 007

Charakter VN

 

rybník

Typ podle napájení

 

boční

Plocha nádrže

m2

13 519,199

Zdroj napájení (vodní tok)

 

Salaška

Umístění v terénu

 

kraj obce

Typ hráze

 

obvodová

Správce

 

MRS, o.s.


Rybník Havaj v k.ú. St. Město (parc. č. 6074/27)

Parametr

MJ

rybník Havaj

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 820 012

Charakter VN

 

rybník

Typ podle napájení

 

boční

Plocha nádrže

m2

4 479,543

Zdroj napájení (vodní tok)

 

Salaška

Umístění v terénu

 

kraj obce

Typ hráze

 

obvodová

Správce

 

MRS, o.s.


V jižním okraji katastrálního území obce Velehrad, na levém břehu toku Salaška, při zaústění Modranského potoka, se nacházejí další dvě vodní nádrže Konventní rybník o ploše 1,39 ha a Žabinec o ploše 0,67 ha.


Slepá ramena Moravy


VN přírodní v k.ú. St. Město (parc. č. 6121/20)

Parametr

MJ

VN

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 640 004

Plocha nádrže

m2

1 825,795

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN přírodní nádrž Jama v k.ú. St. Město (parc. č. 4559/3)


VN přírodní Kobylice v k.ú. St. Město (parc. č. 6095/2)

Parametr

MJ

Kobylice

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 760 001

Plocha nádrže

m2

9 298,321

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN přírodní Čerťák v k.ú. St. Město (parc. č. 4556/1)

Parametr

MJ

Čerťák

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 830 012

Plocha nádrže

m2

28 354,71

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN přírodní Pod Cukrovarem v k.ú. St. Město (parc. č. 4556/10)

Parametr

MJ

Pod Cukrovarem

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 830 010

Plocha nádrže

m2

16 042,3

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN přírodní Přední Morávka v k.ú. St. Město (parc. č. 4556/3)

Parametr

MJ

Přední Morávka

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 830 005

Plocha nádrže

m2

16 712,391

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


VN přírodní Zadní Morávka v k.ú. St. Město (parc. č. 4556/18)

Parametr

MJ

Zadní Morávka

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 830 001

Plocha nádrže

m2

16 064,442

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.

 

Odkaliště   ID (Dibavod)  413 010 830 004


Mapa vodních nádrží v širším regionu Staroměstska povodí Moravy