Ledové jevy

Ve Starém Městě dochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Staré Město v POVIS

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Staré Město