Řeka Morava


Délka toku                           354 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                     26 658 km²

Průměrný průtok                 120,0 m³/s       

Pramen                                Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                      řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí:   

4-13-01 (plocha povodí 1 314.66 km2)                      4-13-01-0850   Morava od Dřevnice po Olšavu (115,42 km2)

4-13-02 Morava od Olšavy po Myjavu (756 km2)      4-13-02-0610   Morava po soutok s Radějovkou (259,96 km2)


Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení na jihu Králického Sněžníku, ve stejnojmenném horském masivu na Severní Moravě. Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Kroměříž, Hulín, Napajedla až po Spytihněv, kde je pohyblivý jez a měrný profil ČHMÚ kategorie A je vcelku klidný, pozvolný, čemuž také odpovídá typ povodně - s pomalým příchodem, pomalým odchodem a delší dobou trvání (v 1997 14 dní). Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál, který se s Moravou spojuje v Uh. Hradišti v Rybárnách. Koryto Moravy je na území obce upraveno a ohrazováno. Do Zlínského kraje vstupuje v ř. km 186,9  a opouští jej v ř. km 143,9 ř. km.

Hlavní přítoky Moravy na území Zlínského kraje

  1. Pravostranné: Haná; Kotojedka; Vrbka; Kudlovický potokSalaška, Dlouhá řeka
  2. Levostranné: Bečva, Moštěnka, Rusava, Mojena, Dřevnice, Březnice, Olšava a Okluky.

Potok Salaška

Délka toku                            17,581 km

Plocha povodí                     49,53 km²

Průměrný průtok                 0,18 m³/s u ústí

Pramen                                 Chřiby  (490 m n. m.)

Ústí                                        řeka Morava (Staré Město) ve výšce 177,3 m n. m.

Hydrologické pořadí            4-13-01-0820   v profilu: ve Starém Městě v místě křížení se státní silnicí I/55


Průběh toku Salaška

Salaška pramení v Chřibech, ve vzdálenosti čtyř kilometrů severovýchodně od obce Salaš, v nadmořské výšce 490 m n. m. a teče jihovýchodním směrem přes obec Salaš k Velehradu, podél jižního okraje obce Modrá do Starého Města. Na svém toku přijímá levostranné přítoky Modranský a Bunčovský potok. Po průtoku Starým Městem se v jeho jihovýchodní části vlévá do řeky Moravy 177,3 m n. m. Průměrný sklon toku je 17 ‰.

Na vodním toku Salaška je nad zastavěným územím obce Velehrad vybudována vodní nádrž – rybník s bočním napouštěním, jejíž část slouží jako suchý poldr.


Přítoky Salašky

Modranský potok 

hydrologické pořadí: 4-13-01-0820

Modranský potok je levostranným přítokem Salašky nad Starým Městem v obci Modrá. Pramení v Chřibech u vrchu Benkov ve výšce 389 m n. m., protéká přes obec Modrá a ústí zleva do Salašky ve výšce 225 m n. m. Průměrný sklon toku je 18 ‰. Na Modranském potoce, vybudovala obec Modrá soustavu šesti (6) vodních nádrží, tyto by při podmáčení a případném protržení hrází, ohrozily nejen obec Modrá, ale zároveň přes Salašku i město Staré Město.


Vodní toky a nádrže v katastru města z pohledu SVT - mapa