Hladinoměry


Vodočet kategorie A

HP kategorie A č. 345 ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ) popis a poloha


Vodočty kategorie C   

HP C3 SM   -   město Staré Město - Salaška, ul. Tovární mapa


Stavy na tocích regionu Staroměstsko  -  měření přehledně


HP C18 - SALAŠKA - VELEHRAD  -  Velehrad - Salaška map

vodoměrná stanice ČHMÚ ID 4140 - most přes Salašku naproti Hotelu Mlýn - Velehrad


vodoměrná stanice obce Modrá - Modrá - Modřanský potok - v horní části obce - lokalita Židoviny - mostek u stájí a skladu stavebního materiálu Koryna


Hladinoměry přiřazené k dPP města Staré Město v POVIS