Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace jižního obchvatu E50 s napojením na komunikaci II/427 a výjezdem na komunikaci E50 směr Buchlovice.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru města a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP města Staré Město v POVIS

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
49 Staré Město I/55 Přechod přes Moravu po obchvatu v případě uzavření silničního mostu C
52 Staré Město Železniční most - vlaky Vlaky objždění po trase Uh. Hradiště - Bzenec (340) - Mor. Písek (342) - St. Město (330)
69 Uherské Hradiště Ulice Velehradská Před St. Městem napojit na obchvat silnice E50
74 Staré Město Obchvat most č. 50-032 Zvolit mosty č.55 - 042C v UH přípádě průjezdnosti UH, dále most č. 426-008 ve Bzenec-Přívoz dále pak Strážnice, Veselí n. Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kunovice. Pokud není průjezdný ani jeden z mostů je potřeba se napojit na D1 Hulín ,dál
336 Staré Město Objízdná trasa Staré Město - centrum Objízdná trasa vede po ulici Velehradská, Tovární a Brněnská a dále po komunikaci I/50

V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997 (od Q100 - Q500 a vyšší), tzn. v případě zaplavení centrální části města Staré Město by došlo k zaplavení silnice I/55 (Hradištská, nám. Hrdinů, Brněnská - severo-jižní magistrála) a silnice III/42824 (Huštěnovská) a její napojení na silnice I/55  směr Huštěnovice, Babice (na východ).

V tomto případě by byl střed města zaplaven/přístupný pouze po silnici I/50 H od Zlechova, Boršic (ulice Brněnská). Ve směru do Uherského Hradiště by byl (zřejmě) uzavřen most přes Moravu a zaplavena silnice na ulici Hradišťská, nám. Hrdinů, Brněnská.

Pro tranzitní dopravu by bylo nutné určit (na úrovni vyšších PK) objízdné trasy mimo území města Staré Město - nejpravděpodobněji jižní obchvat E50 (napojený na hlavní tah Brno - Uh. Brod - Trenčín.


Přehled dopravních omezení v dPP města Staré Město v POVIS

Id. omezení Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok
146 Staré Město Železniční most - vlaky Vlaky objždění po trase Uh. Hradiště - Bzenec (340) - Mor. Písek (342) - St. Město (330) Morava (401110000100)
147 Staré Město železniční most Pěší : Pokud je možno využít pěší lávka() jinak Hlavní most() poslední možnost po obchvatu Morava (401110000100)
400 Staré Město St. Město - centrum Zaplaveny ulice Hradišťská, náměstí Hrdinů po ulici Velkomoravská v celé délce. Salaška (408700000100)
401 Staré Město Silnice I/55 mezi St. Městem a Huštěnovicemi Při rozvodnění Moravy (průtoky vyšší jak Q100), dojde k zneprůjezdnění silnice I/55 v úseku 67 - 68 km. Morava (401110000100)