Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP města Staré Město


Rozhodujícím hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil kategorie A č. 345 ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ).

Tento profil je vzdálen 22 říčních km od katastru města Staré Město a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravě – 2,5 – 3,5 hod (podle rychlosti proudu) poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise města a varování obyvatelstvu katastru před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších toků z 55,40 m3/s (Spytihněv) na 57,90 m3/s na profilu kategorie C v Uherském Hradišti (Vrbka, Březnice, Burava, Kudlovický potok, Jarošovský potok)


Hlásný profil kategorie C - St. Město – Salaška – ul. Tovární (HP C3 SM)

Hlásný profil kategorie C - Velehrad – Salaška (vodoměrná stanice ČHMÚ ID 4140)


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Staré Město jsou na webovou aplikaci dPP SM zařazeny

a) srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ)

b) srážkoměrná stanice na MěÚ Uherské Hradiště (ve správě města Uh. Hradiště)

c) srážkoměrná stanice umístěná na OÚ Újezdec (doplňuje a zpřesňuje údaje o srážkové činnosti nad Staroměstskem a zpřesňuje odhad dopadů srážek na vývoj stavů vodní toků regionu v blízkém časovém intervalu)

d) srážkoměrné stanice VD Koryčany na Kyjovsku (ve správě Povodí Moravy)