Povodňová komise města


Předsedou povodňové komise města (PK) je starosta města. Další členy komise jmenuje ze členů zastupitelstva města a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uh. Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100 ;  Dokumentace PK je uložena: MěÚ Staré Město


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

1. Povodňová komise města Staré Město

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

tel.: 572 416 411; email: meusm@staremesto.uh.cz; web:  www.staremesto.uh.cz ; id města: CZ0722 550752

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Ing. Psotka, Kamil

 předseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

2

Ing. Zábranský, Martin

místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 403

3

Ing. Staufčík, Robert

tajemník

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 430

4

Ing. Hrušková, Markéta 

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 420 

5

Mgr. Schneiderová, Eva

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 423

6

Ing. Štolhoferová, Helena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 450

7

Nosek, Miroslav

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 416

8

Kotačka, Jakub

člen

HZS ZlKr, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 111

 
9 Bazala, Josef člen Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402