Místa omezující odtokové poměry

K.ú. St. Město u Uherského Hradiště, Salaška h.p. 4-13-01-082

Odtokové poměry snižují především silniční most 55-042A (ulice Brněnská) na křížení Salašky s pozemní komunikací I/55. Dále několik mostů a lávek pro pěší na Salašce, především v ulicích Salašská a Tyršova. Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě. Zpětné vzdutí vod nastává v případě souběhu nadměrně zvýšených vodních stavů současně jak v Moravě, tak Salašce, stejně jako při povodni r. 1997.

Místa omezující odtokové poměry v dPP Staré Město

Id.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění

7014

Salaška

1.649

1.649

Lávka pro pěší přes Salašku

koryto, břehy

7028

Salaška

2.241

2.241

Lávka pro pěší přes Salašku

koryto, břehy

7026

Salaška

.616

.616

Lávka pro pěší přes Salašku

koryto, břehy

7016

Salaška

1.104

1.104

Lávka pro pěší přes Salašku

koryto, břehy

7015

Salaška

1.216

1.216

Lávka pro pěší přes Salašku

koryto, břehy

7018

Salaška

1.054

1.054

Most k č.p. 487

koryto, břehy

7020

Salaška

1.001

1.001

Most k č.p.1360

koryto, břehy

7022

Salaška

.922

.922

Most k č.p.1437

koryto, břehy

7023

Salaška

.815

.815

Most k č.p.1626

koryto, břehy

7021

Salaška

.951

.951

Most k č.p.1893

koryto, břehy

7019

Salaška

1.016

1.016

Most k č.p.501

koryto, břehy

7008

Salaška

2.713

2.713

Most místní komunikace

koryto, břehy

7063

Baťův k.

.712

.712

Most místní komunikace

koryto, břehy

7027

Salaška

.014

.014

Most místní komunikace

koryto, břehy

7024

Salaška

.679

.679

Most místní komunikace

koryto, břehy

7013

Salaška

1.817

1.817

Most místní komunikace

koryto, břehy

7012

Salaška

1.998

1.998

Most místní komunikace

koryto, břehy

7011

Salaška

1.946

1.946

Most silniční I/55 - Salaška 55-042

koryto, břehy

7017

Salaška

1.091

1.091

Most silniční I/55 - Salaška 55-042A

koryto, břehy

7064

Plavební kanál 2

1.653

1.653

Plavební komora na Baťově kanále

koryto, břehy

7010

Salaška

2.467

2.467

Propustek na toku Salaška

koryto

7009

Salaška

2.247

2.247

Železniční most na trati 330 Přerov - Břeclav

oba břehy

7025

Salaška

.646

.646

Železniční most na trati 341 St. Město - Kunovice

koryto, břehy


 

Místa omezující odtokové poměry na území města Staré Město


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP MĚSTA STARÉ MĚSTO v POVIS


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru města Staré Město

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru města Staré Město