Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků


Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedeny firmy, poskytující prodej potravin a balené vody pro možnost pro zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území města Staré Město s adresami a telefonním spojením. Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách města bude provádět SVK a.s. ve spolupráci s HZS OÚ UH na vyžádání PK Staré Město. Mobilní prostředky PPO jsou uloženy ve skladu prostředků v ZD Dolina na ul. Velehradské.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika a. j. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v příloze tohoto PP - jejich nasazení se řídí pokyny PK Staré Město.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat; evakuační místa - viz kapitola Zabezpečení evakuace.