C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK města. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru města nebo jiná určená místa mimo katastr vně záplavových území.

Seznam evakuačních míst dPP Staré Město v POVIS

Tabulka Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační místo Kraj Obec(ORP) Obec Kapacita Stravování Poznámka  
DD Uherské Hradiště Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherské Hradiště 40 Ne  
DD Uherský Ostroh Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherský Ostroh 30 Ne  
MŠ Halenkovice Zlínský kraj Otrokovice Halenkovice 60 Ano Mateřská škola pro 64 dětí se školní jídelnou
Základní škola a Mateřská školka Traplice Zlínský kraj Uherské Hradiště Traplice 300 Ano  
Základní škola a MŠ Kunovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Kunovice 350 Ano  
Základní škola Bílovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Bílovice 300 Ne  
Základní škola Buchlovice Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice 90 Ne  
Základní škola Velehrad Zlínský kraj Uherské Hradiště Velehrad 200 Ne  
ZŠ a MŠ St. Město, Komenského Zlínský kraj Uherské Hradiště Staré Město 70 Ano  
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Větrná Zlínský kraj Uherské Hradiště Uherské Hradiště 95 Ano  
ZŠ Halenkovice Zlínský kraj Otrokovice Halenkovice 200 Ano Základní škola pro 240 žáků se školní jídelnou

Směr a postup evakuace postižených obyvatel města Staré Město do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Mapa evakuačních míst